Aqua Yoga bao gồm các tư thế Yoga , mỗi tư thế đều cần được thực hiện chính xác với nhịp thở đều và tâm trí tập trung. Đặc biệt, các tư thế này được thực hiện 100% dưới nước!!!!

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bàn và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bơi, bể bơi và ngoài trời

 

 

Lớp học Aqua Yoga (Yoga dưới nước) dưới sự hướng dẫn của Master Sun thực sự thú vị và thu hút sự ủng hộ của hội viên